Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Zagovorništvo

Središče za zagovorništvo in aktivno udeležbo

Središče za zagovorništvo in aktivno udeležbo predstavlja enega ključnih rezultatov programa Stičišča ISKRA. Sistematično bo skrbelo za izvajanje zagovorništva NVO in vključevanje nevladnih organizacij v javne zadeve za dosego potrebnih sprememb lokalnih in regionalnih politik z namenom naslavljanja potreb v skupnosti.

Deloval bo na področjih diskriminacije manjšin, kulturne politike, ureditve obalne ceste Koper-Izola, stanovanjske problematike mladih in stanovanjskih skupnosti za marginalizirane skupine. Na podlagi zaključnih poročil delovnih skupin in oblikovanega predloga ukrepov za doseganje sprememb s strani NVO sveta središča bo izvedlo zagovorniški proces za vsakega izmed šest oblikovanih predlogov.

PODROČJA DELA SREDIŠČA:

  • monitoriranje aktualnih politik (zakonodaja, predlogi, javni razpisi in natečaji);
  • operacionalizacija delovnih skupin (priprava in implementacija izvedbenih načrtov oz. kampanj);
  • izpeljava postopkov, ki pomenijo vključevanje predstavnic/-kov NVO v izvajanje javnih politik;
  • krepitev NVO v regiji na področju zagovorništva.

Člani/-ce NVO sveta bodo predstavnice/-ki nevladnih organizacij iz vseh občin Obalno-kraške regije, njihovo število bo določeno glede na število prebivalk/-cev posamezne občine. NVO svet bo oblikovan za obdobje dveh let in bo kot posvetovalno NVO telo operativno omogočilo zastopanje stališč NVO s strani stičišča.

Delovne skupine

Na podlagi šestih identificiranih potreb na območju Obalno-kraške regije, ki jih NVO lahko uspešno naslavljajo, bo oblikovanih šest delovnih skupin, ki jih bodo preko javnega poziva sestavljale/-i predstavnice/-ki NVO.

Poročila

Člani/-ce delovnih skupin za zagovorništvo bodo skozi srečanja za vseh šest področij delovanja oblikovale/-i končna poročila, ki bodo vključevala:

  • identificirane ključne politike, zakone in regulacije, vezane na izpostavljene potrebe v lokalnem okolju;
  • ključne akterje, ki sprejemajo odločitve na področju politik, zakonov in regulacij, ki se jih poskuša naslavljati;
  • premisleke v obliki korakov/ukrepov, ki jih je potrebno izvesti za doseganje sprememb.

Poročila bodo služila kot izhodišče za izvedbo procesa zagovorništva.

Log in or Registracija