Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Usposabljanje in mentorstvo

Z uporabo različnih metodologij (delavnice, mentorstva, osebna svetovanja, spletni seminarji, izobraževalni video, itd.) želimo celostno pristopiti k okrepitvi strokovne in organizacijske usposobljenosti NVO Obalno-kraške regije, s čimer bomo zagotavljali višjo kakovost izvajanih storitev ter pomagali NVO s potencialom pri usposobljenosti za prevzemanje javnih storitev.

Usposabljanja za NVO s potencialom bodo pokrivala področja strateškega načrtovanja, upravljanja s človeškimi viri, finančnega upravljanja, komuniciranja z mediji, pridobivanja sredstev iz razpisov, vodenja projektov, itd. Izvedlo pa se bo tudi usposabljanje za zagovorništvo, kar predstavlja enega najpomembnejših vidikov projekta, saj omogoča nevladni organizaciji lasten razvoj in pogoje dela, pomembne tudi za razvoj celotne regije.

NVO s potencialom se bo nudilo tudi mentorstvo na področjih mladine, človekovih pravic, mednarodnega razvojnega sodelovanja, izobraževanja, informacijske tehnologije, okolja, kulture, prostora, prostovoljstva, sociale, zdravega življenjskega sloga, starostnikov, itd.

Log in or Registracija