Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Novi aktualni razpisi (30. 3.–5. 4. 2017)

V zadnjem tednu so bili objavljeni novi razpisi s področij: Splošno, Zdravje in šport, Okolje, Mladi, Človekove pravice in kultura.

SPLOŠNO:

Sofinanciranje programov in projektov v Občini Sežana (rok za prijavo: do porabe sredstev, najdlje do 31. 10. 2017)

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev (rok za prijavo: 21. 4. 2017)

Union Civil Protection Mechanism Exercises - Call for proposals 2017 (rok za prijavo: 7. 6. 2017)

ZDRAVJE IN ŠPORT:

Javni razpis za sofinanciranje promocije športnih društev in klubov v Mestni občini Koper (rok za prijavo: 19. 4. 2017)

OKOLJE:

European Maritime and Fisheries Fund: Implementation of the Common Information Sharing Environment (CISE) for the EU maritime domain (rok za prijavo 15. 6. 2017)

Razpis programa ESPON: Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve (rok za prijavo: 5. 5. 2017) 

Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017 (rok za prijavo: do zaprtja javnega razpisa)

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017 (rok za prijavo: do zaprtja javnega razpisa)

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017 (rok za prijavo: do zaprtja javnega razpisa)

MLADI:

COSME: Erasmus for Young Entrepreneurs (rok za prijavo: 7. 6. 2017)

Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih« (rok za prijavo: 10. 5. 2017)

Javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018« (rok za prijavo: 25. 10. 2017)

ČLOVEKOVE PRAVICE:

Rights, Equality and Citizenship Programme: Capacity-building in the area of rights of the child (rok za prijavo: 29. 6. 2017)

KULTURA:

Call for proposals for grants in the media category (COMM/SUBV/2017/M) (rok za prijavo: 15. 5. 2017)

Investing in People: Intercultural Dialogue and Culture (rok za prijavo: 16. 5. 2017)

Log in or Registracija