Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Novi aktualni razpisi (2.–8. 3. 2017)

V zadnjem tednu so bili objavljeni novi razpisi s področij: Splošno, Filantropija, Okolje, Sociala, Kultura, Razvojno sodelovanje.

SPLOŠNO:

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo (rok za prijavo: 31. 5. 2017)

Call for proposals 2017 for prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine pollution (rok za prijavo: 11. 5. 2017)

FILANTROPIJA:

Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč: tehnična pomoč za organizacije pošiljateljice – Razpis za zbiranje predlogov – EACEA 09/2017 (rok za prijavo: 3. 7. 2017)

Pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč: projekti za napotitev mlajših in starejših prostovoljcev EU za humanitarno pomoč v podporo humanitarni pomoči in za njeno dopolnjevanje v tretjih državah – Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/08/2017 (rok za prijavo: 6. 6. 2017)

OKOLJE:

IPA: Support to agricultural cooperatives in the former Yugoslav Republic of Macedonia (rok za prijavo: 2. 6. 2017)

SOCIALA:

Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela (rok za prijavo: 10. 4. 2017)

Javni razpis za izvajanje projekta PATS – informiranje žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu, št. 430-2071/2016 (rok za prijavo: 5. 4. 2017)

Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu 2017 (rok za prijavo: 13. 3. 2017)

EaSI-Progress: Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information (VP/2017/003) (rok za prijavo: 9. 6. 2017)

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu (rok za prijavo: 3. 4. 2017)

Evropska nagrada za socialne inovacije 2017 (rok za prijavo: 7. 4. 2017)

KULTURA:

Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji (rok za prijavo: 3. 4. 2017)

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2017 (rok za prijavo: 3. 4. 2017)

RAZVOJNO SODELOVANJE:

IPA: Provision to the improvement of living conditions of IDPs and returnees from readmission process in Serbia and support to the sustainable return to Kosovo (rok za prijavo: 18. 4. 2017)

Log in or Registracija