Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Novi aktualni razpisi (13.–19. 4. 2017)

V zadnjem tednu so bili objavljeni novi razpisi s področij: Splošno, Sociala, Kultura, Človekove pravice, Okolje, Zdravje in šport, Razvojno sodelovanje.

SPLOŠNO

Sofinanciranje programov, projektov, prireditev v Občini Komen (rok za prijavo: do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 10. 2017)

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2017 (rok za prijavo: 22. 5. 2017)

Javni razpis za sofinanciranje delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa (rok za prijavo: 22. 5. 2017)

Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (rok za prijavo: 14. 9. 2017)

SOCIALA

Sofinanciranje socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana (rok za prijavo: 12. 5. 2017)

Improving expertise in the field of industrial relations (Call for Proposals VP/2017/004) (rok za prijavo: 15. 6. 2017)

Preparatory action: Reactivate - Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35 (Call for Proposals VP/2017/012) (rok za prijavo: 23. 6. 2017)

EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners (Call for Proposals VP/2017/006) (rok za prijavo: 16. 6. 2017)

KULTURA

Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, v okviru podprograma KULTURA za leto 2017 (rok za prijavo: do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 10. 2017)

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev za leto 2017 (rok za prijavo: 15. 5. 2017)

Redni letni javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji za leto 2017 ter za čas trajanja šolskega leta 2017/2018 (rok za prijavo: 15. 5. 2017)

ČLOVEKOVE PRAVICE

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Macedonia (rok za prijavo: 29. 5. 2017)

OKOLJE

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve (rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2018)

ZDRAVJE IN ŠPORT

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018 (rok za prijavo: 5. 5. 2017)

RAZVOJNO SODELOVANJE

Poziv NED k predložitvi predlogov projektov za naslednji krog financiranja (rok za prijavo: 16. 6. 2017)

Log in or Registracija