Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Vprašalnik za ocenjevanje potreb za program pripravništev v NVO

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v sklopu projekta Social Innovators, z namenom oblikovanja programa pripravništva, ki bi ustrezalo potrebam družbe v Sloveniji, pripravilo vprašalnik za ocenjevanje potreb za program pripravništev v NVO. 

Družbeni inovatorji (ang. Social Innovators) predstavljajo inovativen model, ki hkrati obravnava izzive visoke stopnje brezposelnosti mladih in nizke stopnje zaposlenosti v nevladnem sektorju, izziv velike izgube človeških virov in zamujenih priložnosti za večji prispevek k družbenim spremembam.

Nevladne organizacije (NVO) lahko mladim zagotovijo delovne izkušnje in jim omogočijo, da se vključijo v nekatere najpomembnejše pobude in programe, ki obravnavajo socialne izzive v Evropi danes.

Da bi lahko oblikovali program pripravništva, ki bi ustrezal potrebam družbe v Sloveniji, smo pripravili vprašalnik, ki raziskuje potrebe nevladnih organizacij: potrebo po pripravnikih, kvalifikacije in spretnosti, ki se zahtevajo od pripravnika, primere dobrih praks vključevanja prostovoljcev in pripravnikov v programe, projekte in aktivnosti, notranje vire in priložnosti za mentorstvo, pričakovanja udeležencev ter pričakovanja do pripravništva kot takega.

Po izvedbi raziskave bodo organizirani intervjuji s predstavniki nevladnih organizacij z namenom oblikovanja pripravniškega programa, v letu 2020 pa bodo organizirana tudi usposabljanja za mentorje, da bi podprli mentorje v nevladnih organizacijah pri izvedbi pripravništev. V obdobju 2020-2022 bo imelo 96 mladih iz Slovenije priložnost sodelovati kot pripravniki v nevladnih organizacijah.

Vprašalnik je dostopen na povezavi. K izpolnitvi vabimo vse nevladne organizacije v Sloveniji.

Rok za izpolnitev je 31. julij 2019. 

Projekt Social Innovators financirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, prek EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment “Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih.”

Log in or Registracija