Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa

Na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019 je bilo za regionalno stičišče nevladnih organizacij obalno-kraške regije izbrano Kulturno izobraževalno društvo PiNA.

ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa naslavlja identificiran družbeni potencial za NVO in ga poskuša doseči preko reševanja trenutnih ovir, s katerimi se nevladni sektor v regiji sooča. Začrtane aktivnosti so osredotočene na:

  • Krepitev informiranosti, organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb, ter s tem prispevati k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev.
  • Prispevanje k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih in regionalnih politik.
  • Krepitev čezsektorskega povezovanja in sodelovanja za reševanje lokalnih potreb.
  • Krepitev vloge regionalnega stičišča z namenom izboljšanja položaja in pogojev za delovanje NVO.

Večina NVO v Sloveniji namreč temelji na prostovoljstvu in delu v popoldanskem času. Vizija Stičišča ISKRA predpostavlja NVO sektor kot enega ključnih dejavnikov pri ustvarjanju regije z najvišjo kakovostjo bivanja pri nas, zato bo posebna pozornost namenjena profesionalizaciji in dvigu zaposljivosti v NVO. Razvoj in krepitev nevladnih organizacij in NVO sektorja nasploh bosta potekala preko strokovnega usposabljanja, zagovorništva, informiranja, mreženja, temelječih na poglobljenem poznavanju okolja in njegovih potreb s pomočjo izvedenih analiz.

Delovanje stičišča ISKRA je zastavljeno kot presek in sinergija delovanja opolnomočenih in usposobljenih NVO v Obalno-kraški regiji, v sodelovanju z drugimi relevantnimi akterji, s čimer bo NVO sektor ne samo trajnostno okrepljen, temveč bo kot tak pomembno vplival tudi na razvoj obče družbe v regiji.

Log in or Registracija